Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay

Với tỷ lệ mắc Bệnh ung thư gia tăng mỗi năm, đây chính là mối lo lớn của người hiện đại. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay sẽ giúp bạn giảm bớt lo âu với những quyền lợi ưu việt, mang lại sự chuẩn bị tốt nhất trước những rủi ro bất ngờ.

bao-hiem-benh-ung-thu-cathay

Đặc điểm Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay

  • Mức phí tham gia hấp dẫn cùng với nhiều lựa chọn quyền lợi
  • Bảo vệ trước rủi ro mắc phải Bệnh ung thư
  • Hỗ trợ chi phí nếu phải nằm viện do tai nạn
  • Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi chẳng may tử vong

Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM LỰA CHỌN CƠ BẢN LỰA CHỌN NÂNG CAO
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư 100% STBH 100% STBH
Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn 50% STBH 50% STBH
Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do Tai nạn Không áp dụng 10% STBH
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do Tai nạn Không áp dụng 0,1% STBH/ngày

(tối đa 10 ngày)

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do Tai nạn Không áp dụng 0,1% STBH/ngày

(tối đa 7 ngày)

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 18 đến 50 tuổi
Loại nghề nghiệp 1, 2
Thời hạn hợp đồng 1 năm

Tự động tái tục tối đa 4 lần và sẽ không được tái tục sau 50 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng Thời hạn hợp đồng
Số tiền bảo hiểm 100 triệu, 200 triệu
Định kỳ đóng phí Hàng năm

Minh họa Quyền lợi

minhhoa1

minh-hoa2

Tài liệu tham khảo xem tại đây.

Trả lời