Thịnh An Tích Lũy Cát Tường

Thịnh An Tích Lũy Cát Tường – Tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu cho hoạch định tài chính tương lai. Lựa chọn phương pháp tiết kiệm an toàn và tối ưu trong thời gian dài mang đến sự an tâm sau này.

Đặc điểm Sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Cát Tường

  • Đảm bảo quỹ tiết kiệm trong suốt thời gian dài đem lại sự an tâm cho khách hàng trong môi trường lãi suất đầy biến động
  • Đảm bảo chi trả tiền mặt hàng năm với tỉ lệ chi trả tăng dần cho mỗi năm năm
  • Ưu đãi về phí hấp dẫn lên đến 3% dành cho khách hàng tham gia với số tiền bảo hiểm cao

Quyền lợi bảo hiểm Thịnh An Tích Lũy Cát Tường

Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

– Đóng phí một lần: 120% Số tiền bảo hiểm;

– Thời hạn đóng phí 5/10/15 năm:

  • Trong thời hạn đóng phí: 110% Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí năm đã đóng;
  • Sau thời hạn đóng phí: 120% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi tiền mặt hàng năm

Trả vào cuối mỗi năm hợp đồng dựa trên phần trăm Phí bảo hiểm định kỳ đóng phí năm được thể hiện theo bảng sau:

Năm hợp đồng Thời hạn đóng phí
Một lần 5 năm 10 năm 15 năm
01 ~ 05 2% 5% 10% 15%
06 ~ 10 4% 10% 15% 20%
11 ~ 15 6% 15% 20% 25%
16 ~ 20 8% 20% 25% 30%

Ưu đãi Số tiền bảo hiểm cao

Tỷ lệ ưu đãi bảo hiểm (không áp dụng cho sản phẩm Đóng phí một lần) được xác định dựa trên hạn mức Số tiền bảo hiểm và Thời hạn đóng phí theo bảng sau:

Tỷ lệ ưu đãi phí

Số tiền bảo hiểm theo từng Thời hạn đóng phí

5 năm

10 năm

15 năm

1%

Từ 100 triệu đến dưới 150 triệu

Từ 200 triệu đến dưới 250 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 350 triệu

2%

Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu

Từ 250 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 350 triệu đến dưới 400 triệu

3%

Từ 200 triệu trở lên

Từ 300 triệu trở lên

Từ 400 triệu trở lên

Quyền lợi phụ trội Tử vong/ TTTBVV do tai nạn: 50% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi Đáo hạn: 120% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện tham gia

Thời hạn hợp đồng 20 năm
Thời hạn đóng phí Đóng phí một lần, 5/10/15 năm
Tuổi tham gia 0 – 50 tuổi
Số tiền bảo hiểm tối thiểu 20 triệu đồng

Minh họa Quyền lợi

SẢN PHẨM THỊNH AN TÍCH LŨY CÁT TƯỜNG CHO ANH NGUYỄN VĂN D, 30 TUỔI
thinh-an-tich-luy-cat-tuong

thinh-an-tich-luy-cat-tuong

>> Tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ Cathay Life.

Trả lời