Site icon Bảo Hiểm Nhân Thọ

Khang An Thành Tài

Đặc điểm sản phẩm Khang An Thành Tài

Ngày nay, thế giới mở ra nhiều cơ hội, khai phá tiềm năng cho con trẻ. Một sinh viên năng động, một tài năng âm nhạc đang nảy nở, một vận động viên đầy tiềm năng… Con bạn khao khát nổi trội ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong cuộc hành trình này, với niềm tin vững chắc, chúng tôi đồng hành, nỗ lực cùng bạn để giúp cho bạn và con của bạn hoàn thành đích đến của cuộc hành trình.

Khang An Thành Tài giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn bằng cách đảm bảo tương lai của con bạn, tạo dựng cho con trẻ điểm tựa vững chắc để tự tin lập nghiệp.

Điều kiện tham gia Khang An Thành Tài

Quyền lợi bảo hiểm

Tạo dựng cho con trẻ điểm tựa vững chắc để tự tin lập nghiệp

Người được bảo hiểm chính (NĐBH) Quyền lợi bảo hiểm
  1. Quyền lợi tiền mặt hàng năm
2% Giá trị giải ước
  1. Tổng Quyền lợi giáo dục
150% Số tiền bảo hiểm
  1. Quyền lợi Thưởng đăng khoa (1)
10% Số tiền bảo hiểm

 Bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro, bất trắc

Bên mua bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
  1. Quyền lợi TV hoặc TTTBVV*
Miễn đóng phí bảo hiểm (2)
  1. Quyền lợi TV hoặc TTTBVV do tai nạn
100% Số tiền bảo hiểm + Miễn đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời hạn đóng phí.
Người được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
  1. Quyền lợi TV hoặc TTTBVV
         Trước khi nhận quyền lợi giáo dục: 150% Số tiền bảo hiểm
         Kể từ khi nhận quyền lợi giáo dục: số tiền tương ứng Tổng Quyền lợi giáo dục còn lại

Nhận Quyền lợi giáo dục định kỳ 4 năm

Người được bảo hiểm chính (tuổi) Quyền lợi giáo dục đảm bảo (% Số tiền bảo hiểm)
18 30
19 35
20 40
21 45

*TV hoặc TTTBVV: Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

(1) Quyền lợi thưởng đăng khoa: là quyền lợi đạt được khi người được bảo hiểm có điểm tuyển sinh trong kỳ thi đại học hoặc kỳ thi lấy điểm xét tuyển vào đại học do Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam tổ chức nằm trong 10 điểm trúng tuyển cao nhất của ngành học lựa chọn và đã nhập học vào hệ chính quy, dài hạn, tập trung của trường đại học đó.
(2) Miễn đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời hạn đóng phí, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực & quyền lợi bảo hiểm cho NĐBH chính vẫn được duy trì như quy định trong hợp đồng.

>> Tham khảo thêm các gói bảo hiểm Mirae Asset Prévoir

Exit mobile version