Site icon Bảo Hiểm Nhân Thọ

PRU Chủ Động Cuộc Sống

PRU CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG – Giải pháp giúp bạn chủ động lập kế hoạch tài chính cho những mục tiêu quan trọng của cuộc sống.

Vì sao chọn PRU CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG?

Chủ động tích lũy cho tương lai

Chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro

Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính trong suốt quá trình tham gia sản phẩm

Chi tiết sản phẩm PRU Chủ Động Cuộc Sống

Quyền lợi của PRU CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

  • Giá trị lớn hơn giữa (Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản), cộng với
  • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có)

Quyền lợi tử vong

  • Giá trị lớn hơn giữa (Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản), cộng với
  • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có)

Các quyền lợi khác

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồn:

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Thời gian xét thưởng

Thời điểm nhận quyền lợi

100% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm được xét thưởng trong năm hợp đồng đầu tiên

Bắt đầu từ năm HĐ thứ 06 đến hết năm HĐ thứ 10

Vào ngày kỉ niệm năm HĐ thứ 10

75% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm được xét thưởng trong năm hợp đồng đầu tiên

Bắt đầu từ năm HĐ thứ 11 đến hết năm HĐ thứ 15 và mỗi 05 năm sau đó

Vào ngày kỉ niệm năm HĐ thứ 15 và mỗi 05 năm sau đó

 

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng.

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng:

4% Giá trị tài khoản cơ bản trung bình (và giá trị tài khoản tích lũy thêm trung bình, nếu có) trong 60 tháng liền kề trước đó

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản cơ bản (và Giá trị tài khoản tích lũy thêm, nếu có) vào ngày kỉ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 05 năm sau đó.

Quyền lợi đầu tư:

Được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên kết chung do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):

Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm:

  • Kết hôn.
  • Sinh con/Nhận con nuôi
  • Con bắt đầu học cấp 1 – 2 – 3 – Đại học.

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: Quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.

Ai có thể tham gia PRU CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

Độ tuổi tham gia

30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng

99 tuổi

Thời hạn hợp đồng

99 tuổi – tuổi tham gia

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Phục vụ nhu cầu

Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính linh hoạt

Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi BH của sp được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

Điều khoản loại trừ

Bảo hiểm Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do hoặc liên quan đến một trong các nguyên nhân sau:

Loại trừ trường hợp tử vong

Loại trừ trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm PRU CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG.

Exit mobile version