Shinhan Life Insurance cho biết vào ngày 19/02/2021 họ đã nhận được phê duyệt thành lập công ty con bảo hiểm nhân thọ từ Bộ Tài chính Việt Nam.

Việc cấp phép cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới của Việt Nam lần này được thực hiện sau 5 năm kể từ năm 2016 và 13 năm kể từ năm 2008 đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc. Thông thường, việc phê duyệt thành lập công ty mới trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam mất khoảng 2~3 năm, nhưng việc phê duyệt Shinhan Life Insurance tại Việt Nam được thực hiện trong thời gian ngắn nhất là 7 tháng kể từ khi nhận đơn đăng ký vào tháng 7.

bao-hiem-nhan-tho-shinhan-life

Shinhan Life Insurance đã thiết lập một mô hình kinh doanh dựa trên sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn tài chính Shinhan và gửi nguồn vốn 100 triệu đô la (khoảng 110 tỷ won) để đảm bảo sự ổn định tài chính vào tháng 12 vừa qua. Đại diện của Shinhan Life Insurance cho biết: “Việc phê duyệt thành lập lần này là hiệu quả của việc hỗ trợ và phản hồi nhanh chóng đối với các yêu cầu của Bộ Tài chính Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và cơ quan tài chính tại Việt Nam, nhờ vậy chúng tôi đã được phê duyệt nhanh hơn dự kiến”.

Công ty Shinhan Life Insurance Việt Nam đặt mục tiêu chính thức ra mắt vào năm 2022 sau khoảng thời gian chuẩn bị cho việc mở cửa kinh doanh trong một năm tới.

Các gói bảo hiểm của Shinhan Life

  • Bảo hiểm trọn đời
  • Bảo hiểm sinh kỳ
  • Bảo hiểm tử kỳ
  • Bảo hiểm hỗn hợp
  • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
  • Bảo hiểm liên kết đầu tư
  • Bảo hiểm hưu trí
  • Bảo hiểm tai nạn con người
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ