Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người thụ hưởng (được chỉ định trước) một khoản tiền (lợi ích), khi cái chết của một người được bảo hiểm xảy ra (thường là người giữ hợp đồng bảo hiểm). Tùy thuộc vào hợp đồng, thanh toán cũng có thể được thực hiện khi có các sự kiện khác như bệnh nan y hoặc bệnh hiểm nghèo xảy ra. Chủ chính sách thường trả phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí tang lễ, cũng có thể được bao gồm trong các lợi ích người thụ hưởng.

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng pháp lý và các điều khoản của hợp đồng mô tả những hạn chế của các sự kiện được bảo hiểm. Các loại trừ cụ thể thường được ghi vào hợp đồng để giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm; ví dụ phổ biến là các yêu cầu liên quan đến tự sát, lừa đảo, chiến tranh, bạo loạn và hỗn loạn dân sự.

Bảo hiểm nhân thọ hiện đại có một số điểm tương đồng với ngành quản lý tài sản và các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đa dạng hóa sản phẩm của họ thành các sản phẩm hưu trí như thanh toán hàng năm.

Hợp đồng dựa trên bảo hiểm nhân thọ có xu hướng rơi vào hai loại chính:

  • Bảo vệ: được thiết kế để cung cấp một lợi ích, thường là thanh toán một lần, trong trường hợp xảy ra một sự kiện. Một hình thức phổ biến khác phổ biến hơn trong những năm qua về thiết kế chính sách bảo vệ là bảo hiểm có kỳ hạn.
  • Chính sách đầu tư: mục tiêu chính của các bảo hiểm này là tạo điều kiện cho sự tăng trưởng của vốn bằng phí bảo hiểm thường xuyên hoặc duy nhất. Các hình thức phổ biến (ở Mỹ) là bảo hiểm whole life, universal life và variable life.

Từ những nhu cầu thiết yếu và mức sống cũng như yêu cầu sinh hoạt càng ngày càng cao, baohiemnhantho.edu.vn tổng hợp và đưa thông tin cần biết của các đơn vị bán Bảo Hiểm Nhân Thọ đến khách hàng để nắm bắt và dễ dàng tìm hiểu hơn.