FWD Bộ 3 bảo vệ – Đặc điểm nổi bật

Các Gói bảo hiểm Gói 200 triệu, Gói 300 triệu, Gói 500 triệu
Thời hạn bảo hiểm 1 năm và gia hạn hàng năm tối đa đến khi Người được bảo hiểm đủ 80 tuổi.
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
Định kỳ đóng phí Hàng năm
Tuổi tham gia bảo hiểm 18 – 60

Nhập thông tin để xem quyền lợi và phí bảo hiểm

logo fwd 1