Category Archives: Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) là loại hình bảo hiểm mà ở đó, cá nhân mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người. Những tổn thất này có thể là những rủi ro về mặt tài chính, những thiệt hại do cháy nổ, lụt lội, bão hoặc động đất, trộm cắp, hoặc tai nạn khi đi du lịch. Đây được xem là công cụ hiệu quả nhất để hạn chế tối đa trước hậu quả do các biến cố không mong muốn gây ra.

Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm VBI Care qua App MyVBI

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách yêu cầu bồi thường Bảo...

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE – Thay bạn đối mặt rủi ro. Đối với...

Bảo hiểm phi nhân thọ – Một lựa chọn bảo vệ toàn diện

Trước sự lựa chọn bảo vệ gia đình với hàng loạt gói bảo hiểm phi...