An Khang Phúc Lộc

Quyền lợi vượt trội An Khang Phúc Lộc

Bảo vệ đa tầng, an tâm chữa trị

Chi trả lên đến 40% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo lần thứ 1, thứ 2 và thứ 3

Bảo vệ trước 42 Bệnh hiểm nghèo

Cam kết đồng hành, vượt qua thử thách

thumb-an-khang-phuc-loc2

Chi trả đến 300% Số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm thương thật do Tai nạn

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn

Bỏng nặng do Tai nạn

Thương tật tạm thời do Tai nạn

Gãy xương

Chi trả 200.000 đồng/mỗi ngày nằm viện trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện nội trú để điều trị thương tật do Tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

300% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong khi CHƯA có Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nào được chi trả.

200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả

100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai được chi trả

Quyền lợi đáo hạn

Trong trường hợp chưa nhận Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất: Hanwha Life sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 150% Số tiền bảo hiểm.

Trong trường hợp chưa nhận được Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai : Hanwha Life sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 50% Số tiền bảo hiểm nhân thọ.

Điều kiện tham gia bảo hiểm An Khang Phúc Lộc

 • Lựa chọn 1: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi
 • Lựa chọn 2: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 60 tuổi
 • Lựa chọn 3: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 40 tuổi

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm An Khang Phúc Lộc

 • Lựa chọn 1:
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20/25 năm
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Thời hạn đóng phí bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: Tối đa là 75 tuổi
 • Lựa chọn 2:
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 15/20/25 năm
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng – Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi
 • Lựa chọn 3:
  • Thời hạn đóng phí: = 55 tuổi – Tuổi tham gia bảo hiểm (lớn hơn hoặc bằng 15 năm)
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng – Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *