An Khang Toàn Gia

Quyền lợi vượt trội của An Khang Toàn Gia

Toàn gia an vui trọn vẹn cuộc sống

An Khang Toàn Gia – An tâm học vấn, vững chắc tương lai: Tích lũy cho kế hoạch học hành, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro Tai nạn cho con.

Đạo hiếu vẹn toàn, an nhiên vui sống: Kế hoạch tài chính cho mục tiêu dài hạn và chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ.

an-khang-toan-gia

An vui xây đắp, trọn nghĩa vẹn tình: Tích lũy cho mục tiêu tương lai, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro cho vợ chồng chưa có con.

An khang bảo gia, cả nhà hạnh phúc: giải pháp toàn diện cho học hành của con, sức khỏe của gia đình ba thế hệ.

Điều kiện tham gia bảo hiểm An Khang Toàn Gia

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 – 60 tuổi
  • Tuổi đáo hạn: Tối đa 100 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm = Thời hạn đóng phí bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ An Khang Toàn Gia

  •  Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 100 tuổi – tuổi tham gia bảo hiểm:
  •  Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20 năm
  •  Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm 15 năm

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm Hanwha Life xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *