Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

Cung cấp quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo với 48 căn bệnh được chia thành 4 nhóm.
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả nhiều lần với số tiền tối đa lên đến 220% Số tiền bảo hiểm.

Điểm ưu việt của sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả nhiều lần, lên tới 220% Số tiền bảo hiểm

Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu; tối đa chi trả 4 lần cho 4 nhóm bệnh khác nhau.

Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, tối đa chi trả 2 lần cho 2 bệnh thuộc hai nhóm khác nhau. Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm.

Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc một số bệnh ung thư theo giới tính.

original

Phạm vi bảo hiểm rộng

Phạm vi bảo hiểm lên đến 48 căn bệnh hiểm nghèo.

Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ sẽ được miễn nếu được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau.

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi.

Tuổi tối đa khi đáo hạn: 65 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm: 5 năm – 25 năm.

Thời hạn đóng phí: 5 năm – Thời hạn bảo hiểm.

Định kì đóng phí: Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính.

Lưu ý: Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

Tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ Ageas Life.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *