Bảo hiểm hỗ trợ TV, TTTBVV do tai nạn

Đặc điểm sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ TV, TTTBVV do tai nạn

Bất cứ ai trong chúng ta đều khó có thể đoán biết được trước những bất trắc hay tai nạn có thể xảy ra. Những tổn thất về tài chính và sức lao động là điều không thể tránh khỏi nếu không may gặp phải tai nạn. Bằng việc hỗ trợ tài chính thông qua sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ TV, TTTBVV do tai nạn, MAP Life sẽ cùng bạn vững bước trên mỗi chặng đường sắp tới.

Bảo hiểm hỗ trợ TV, TTTBVV do tai nạn

Điều kiện tham gia

  • Tuổi tham gia: 18  – 60  tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm, có thể gia hạn hàng năm

Quyền lợi bảo hiểm

Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm Bổ trợ có hiệu lực, nếu Người được Bảo hiểm bị chết hoặc Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này.

Trả lời