Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật là sản phẩm hỗ trợ chi phí cho mỗi ngày nằm viện, quyền lợi được tăng cường khi nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU) hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ chi phí cho hơn 90 loại phẫu thuật thông qua chi trả nhiều lần.

Điểm ưu việt của sản phẩm Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật

Quyền lợi hỗ trợ viện phí nội trú (*)

Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 2.000.000 VNĐ) cho một ngày nằm viện nội trú.

Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU).

Chi trả 0,6% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện khi điều trị Bệnh hiểm nghèo.

Lưu ý: Chi trả tối đa 150 ngày cho một năm hợp đồng, tối đa 1.000 ngày cho toàn bộ thời hạn Hợp đồng.

(*) Khách hàng chỉ nhận 1 trong 3 mức quyền lợi, tùy theo mức nào cao nhất.

bao-hiem-ho-tro-vien-phi-va-chi-phi-phau-thuat

Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Bảo hiểm cho hơn 90 loại phẫu thuật khác nhau.

Chi trả 2% / 5% / 10% / 20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với độ phức tạp của mỗi phẫu thuật.

Chi trả tối đa cho Hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 100% Số tiền bảo hiểm.

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 70 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm chấm dứt khi Người được bảo hiểm đạt 80 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm: Từ 5 năm – 25 năm.

Thời hạn đóng phí: Từ 5 năm – Thời hạn bảo hiểm.

Định kỳ đóng phí: Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính.

Phạm vi quyền lợi: Hỗ trợ chi phí nằm viện nội trú và chi phí phẫu thuật.

Lưu ý: Bảo Hiểm nhân thọ Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính của Ageas Life.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *