Bảo Hiểm Tử Kỳ Thời Hạn 10/15/20 Năm – 2010

BẢO HIỂM TỬ KỲ Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm tử kì.

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong

Bao-hiem-nhan-tho-tu-ky

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm.

Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm tử kỳ

  • Vào các ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ này sang Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ khác với Bảo hiểm Tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện do bảo hiểm Chubb Life nêu ra.

Thông tin cần biết:

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại
  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi

Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí do bệnh nan y.
BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 10/15/20 NĂM – 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *