Hanwha Life – Người Bạn Đồng Hành (Sẻ chia – Vượt khó)

Quyền lợi vượt trội Hanwha Life – Người Bạn Đồng Hành

Những ưu điểm của sản phẩm

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm; hoặc 175% Số tiền bảo hiểm cho Ung thư theo giới tính

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

630 x 520_1

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Bảo hiểm Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Nếu người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên nằm trong các loại Ung thư được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha Life sẽ chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm có giới tính Nam Người được bảo hiểm có giới tính Nữ
Trực tràng
Phổi Trực tràng
Bao tử Phổi
Gan Tử cung
Máu Buồng trứng

Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được thanh toán trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Lựa chọn Hanwha Life – Người bạn đồng hành – Vượt khó.

Điều kiện tham gia bảo hiểm

  • Số tiền bảo hiểm: lớn hơn 500 triệu đến 1 tỉ
  • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 3, 5, 7, 10 năm
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Đóng phí 1 lần hoặc bằng thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *