Khang An Bảo Tín

Đặc điểm sản phẩm Khang An Bảo Tín

  • Dành cho khách hàng tham gia sản phẩm vay của ngân hàng.
  • Tuổi tham gia: từ 18 – 75 tuổi.
  • Thời gian bảo hiểm bằng thời hạn khoản vay, tối đa 20 năm.
  • Số tiền bảo hiểm bằng khoản dư nợ còn lại, tối đa 24 tỷ.

khang-an-bao-tin

Quyền lợi bảo hiểm Khang An Bảo Tín

  • Khách hàng được bảo hiểm ngay khi được giải ngân.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
  • Gánh nặng khoản vay sẽ được san sẻ.
  • Giúp khách hàng trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro không lường trước.

>> Tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Trả lời