Phúc Bảo An Lạc

Phúc Bảo An Lạc chi trả quyền lợi ngay từ khi bạn bị chẩn đoán mắc phải các bệnh hiểm nghèo, giúp hỗ trợ chi phí chữa bệnh, giảm gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm Phúc Bảo An Lạc

Hỗ trợ tài chính cho bản thân và cả gia đình khi xảy ra rủi ro tử vong, thương tật và bệnh hiểm nghèo.

anlactron

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong 100% × Số tiền bảo hiểm.
Quyền lợi tử vong trường hợp Người được bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100% × Số tiền bảo hiểm.
Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc các bệnh hiểm nghèo 100% × Số tiền bảo hiểm

Thông tin sản phẩm Phúc Bảo An Lạc

Tuổi được bảo hiểm Từ 18 đến 55 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 10,12, 15 hay 20 năm
Thời hạn đóng phí Bằng với thời hạn hợp đồng
Định kỳ đóng phí Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm
Số tiền bảo hiểm Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.

>> Tìm hiểu thêm các gói bảo hiểm nhân thọ Fubon

Trả lời