VITA – Sống Tự Tin

VITA – Sống Tự Tin – Tự tin chỉ đến khi bạn chuẩn bị kĩ càng.

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC SỐNG

 • Xây dựng gia đình
 • Hoạch định hưu trí
 • Tích lũy cho giáo dục và hưu trí
 • Bảo vệ kết hợp đầu tư
 • Độc thân
 • Quyền lợi bảo vệ lên đến 200% số tiền bảo hiểm
 • Tặng lại lên đến 500% phí bảo hiểm giúp tối ưu hóa kết quả đầu tư
 • Linh hoạt hoạch định và điều chỉnh kế hoạch tài chính theo nhu cầu

Tóm tắt thông tin sản phẩm VITA – Sống Tự Tin

Quyền lợi

quyen-loi

quyenloidautu

Lợi tức sản phẩm VITA – Sống Tự Tin

Lãi suất cam kết

 • Năm 1 đến 5: 4%
 • Năm 6 đến 10: 3%
 • Năm 11 đến 15: 2%
 • Năm 16+: 1,5%

Lãi suất

 Năm  2020  2020  2020  2020  2021
 Thời điểm  Quý I  Quý II  Quý III  Quý IV  Quý I
 Lãi suất đầu tư (%/năm)  5,60  5,60  5,20  5,20  5,00

Đối tượng áp dụng

 • Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm: 99 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi – Tuổi tham gia.

Minh họa quyền lợi

vita-song-tu-tin

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí

 • Đóng phí theo quý
 • Đóng phí theo nửa năm
 • Đóng phí theo năm.

VITA – Sống Tự Tin là sản phẩm của Generali được nhiều người biết đến trên thị trường hiện nay.

Trả lời