5 Quy tắc vàng khi mua bảo hiểm online

Trước khi mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến, khách hàng nên nghiên cứu kỹ, chọn tiện ích bổ sung thông minh,,,

Ngành bảo hiểm đã tăng cường phương pháp bán hàng trực tuyến để phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nếu bạn áp dụng 5 quy tắc vàng khi mua bảo hiểm nhân thọ, cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn.

Nghiên cứu toàn diện

Việc nghiên cứu kỹ là điều cần thiết. Nghiên cứu này nên kết hợp cả “online” và “offline” sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các lựa chọn hiệu quả nhất.

Việc lựa chọn một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo đảm tương xứng là rất quan trọng. Số tiền bảo hiểm cần cao hơn nhu cầu tài chính vì nó làm tăng số tiền bạn có trong trường hợp khẩn cấp. Nghiên cứu trực tuyến có thể giúp bạn tính toán số tiền bảo hiểm theo mục tiêu tương lai, lối sống và các yêu cầu tài chính khác.

5 Quy tắc vàng khi mua bảo hiểm Online
5 Quy tắc vàng khi mua bảo hiểm Online

So sánh các sản phẩm

Mua bảo hiểm trực tuyến cung cấp nhiều lựa chọn cho người mua và do đó, việc so sánh các sản phẩm là phù hợp. Naval Goel, người sáng lập PolicyX.com cho biết, thông qua so sánh, người mua sẽ nhận thức được các sản phẩm khác nhau và đưa ra lựa chọn sáng suốt bằng cách hiểu một số tính năng, lợi ích, loại trừ,… giữa các chính sách.

Kiểm tra tỷ lệ giải quyết khiếu nại

Tỷ lệ giải quyết khiếu nại mô tả khả năng xử lý khiếu nại của công ty bảo hiểm. Bảo hiểm là một sản phẩm dịch vụ mà người mua luôn muốn biết khả năng phục vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Điều quan trọng là phải kiểm tra tỷ lệ giải quyết yêu cầu bồi thường để đảm bảo bên mua không phải “chạy theo” công ty bảo hiểm để tìm kiếm dịch vụ đã cam kết trong trường hợp khẩn cấp.

Chọn tiện ích bổ sung thông minh

Bạn luôn phải chọn số tiền bồi thường cao hơn cho tương lai. Số tiền bảo hiểm được cố định tại thời điểm mua và không thể thay đổi sau đó. Nếu cảm thấy bảo hiểm hiện tại không đủ, bạn có thể mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới hoặc nâng cấp hợp đồng bảo hiểm hiện có với các tiện ích bổ sung.

Lựa chọn sản phẩm một cách hợp lý

Khi mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù bằng bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng là phải kê khai tất cả thông tin, bao gồm tiền sử bệnh tật và thói quen lối sống. Điều này sẽ đảm bảo giải quyết yêu cầu bồi thường nhanh chóng khi cần thiết.

Trả lời