An Khang Hạnh Phúc

An Khang Hạnh Phúc – Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an

Thông tin chung An Khang Hạnh Phúc

Tuổi của Người được bảo hiểm

  • Chương trình Cơ bản: 0-65 tuổi
  • Chương trình Nâng cao & Cao cấp: 0-60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm nhân thọ

  • Trọn đời hoặc tới tuổi 90

Thời hạn đóng phí

  • Đóng phí 10, 15, 20 năm; hoặc
  • Đóng phí tới khi Người được bảo hiểm đạt 55, 60, 65 tuổi

Tại sao chọn Bảo Việt Nhân Thọ?

an-khang-hanh-phuc

Quyền lợi bảo vệ

an-khang-hanh-phuc1

Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt giữa các Chương trình là khác nhau.

An Khang Hạnh Phúc là giải pháp đồng hành cùng anh A đảm bảo tương lai chu toàn cho gia đình và quỹ hưu trí thảnh thơi lúc về già. Để được bảo vệ toàn diện nhất, đặc biệt là chăm sóc y tế và chi trả trước các bệnh nan y phổ biến, anh A lựa chọn tham gia Chương trình Cao cấp.

Quỹ tài chính tại các dấu mốc quan trọng của cuộc đời được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

an-khang-hanh-phuc2

Khách hàng có thể lựa chọn Chương trình Nâng cao khi đã có Quyền lợi Chăm sóc y tế. Trường hợp có cả Quyền lợi chăm sóc y tế, Quyền lợi Bệnh nan y và Quyền lợi Tử vong do Tai nạn, Khách hàng có thể tham gia Chương trình Cơ bản.

Minh họa bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc

Với thu nhập 25.000.000 đồng/tháng, anh A muốn dành 2.500.000 đồng/tháng (~83.000 đồng/ngày) để bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy, đầu tư cho tương lai.

Anh A tham gia An Khang Hạnh Phúc, thông tin như sau:

an-khang-hanh-phuc-mhql

Với mức tham gia nêu trên, anh A được nhận các Quyền lợi sau:

mhql

an khang hanhhj phúc

Gánh nặng cho những gì bạn đang phấn đấu quả thật quá lớn nếu chúng ta không có sự chuẩn bị dự phòng sẵn sàng cho điều bất trắc. Hãy chuyển giao gánh nặng đó cho Bảo Việt Nhân thọ với giải pháp tài chính bảo hiểm ưu việt

An Khang Hạnh Phúc

Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an

san-pham-an-khang-hanh-phuc

2 thoughts on “An Khang Hạnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *