Bảo An Toàn

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn bảo vệ tương lai cuộc sống

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn là điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình cũng như bảo hiểm cá nhân trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

  • An tâm với bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn;
  • Giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị với hỗ trợ tài chính khi nằm viện do tai nạn;
  • Hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm tai nạn vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Quyền lợi từ gói bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

bao-an-toan

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Nếu chẳng may khách hàng nằm viện do tai nạn gây ra, bảo hiểm Sun Life sẽ giúp chi trả viện phí hàng ngày đến 0,1% Số tiền bảo hiểm cho một Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

Quyền lợi hậu sự

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong không do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như một sự chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân, giúp gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất. Quyền lợi hậu sự là 20.000.000 đồng hoặc tổng Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

Minh họa quyền lợi

Anh Toàn 27 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo An Toàn với Số tiền bảo hiểm là 500.000.000 đồng, anh Toàn sẽ đóng 7.700.000 đồng/năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Toàn được minh họa như sau:

bao-an-toan-minh-hoa-quyen-loi

  • Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Anh Toàn sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm tai nạn 500.000.000 đồng nếu anh Toàn chẳng may gặp rủi ro tai nạn và tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

bao-an-toan-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem

  • Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Trong trường hợp anh Toàn gặp rủi ro tai nạn và nằm viện, Sun Life sẽ giúp anh Toàn chi trả viện phí tối đa là 500.000 đồng/Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

bao-an-toan-minh-hoa-quyen-loi-tai-nan

  • Quyền lợi hậu sự

Nếu chẳng may anh Toàn tử vong không do tai nạn trong Thời hạn hợp đồng, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như sau.

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quyền lợi hậu sự (triệu đồng) 20 20 24 32 40 48 56 64 73 81
  • Quyền lợi Đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả 81.200.000 đồng cho khách hàng.

bao-an-toan-quyen-loi-dao-han

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng 18 ngày tuổi – 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 10 năm
Thời hạn hợp đồng 10 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Quý
Thẩm định

Đơn giản

Trả lời