SUN Sống Vững Vàng

Sản phẩm Sun Sống Vững Vàng là giải pháp bảo hiểm toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư, giúp bạn lựa chọn phong cách sống vững vàng cho hành trình trải nghiệm cuộc sống với những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình.

Quyền lợi cao cấp của SUN Sống Vững Vàng

Bảo vệ rủi ro ung thư ở mọi giai đoạn bệnh

Tăng cường bảo vệ trong 5 năm hợp đồng đầu tiên

Hỗ trợ thu nhập do điều trị bệnh

Quỹ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ tư vấn y khoa

sun-song-vung-vang

Quyền lợi phổ thông

  • Bảo vệ rủi ro ung thư ở mọi giai đoạn bệnh
  • Tăng cường bảo vệ trong 5 năm hợp đồng đầu tiên
  • Hỗ trợ thu nhập do điều trị bệnh
  • Quỹ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ tư vấn y khoa

sun-song-vung-vang

Phiên bản đặc biệt

  • Bảo vệ trước rủi ro Ung thư ở mọi giai đoạn bệnh
  • Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ
  • Tham gia đơn giản, tiện lợi

Quyền lợi chi tiết

Đơn vị: đồng

GÓI SẢN PHẨM SUN 100 SUN 200 SUN 300
Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ* 30.000.000 60.000.000 90.000.000
Miễn toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai của hợp đồng
Ung thư đe dọa tính mạng** 100.000.000 200.000.000 300.000.000
Phí bảo hiểm*** Chỉ từ 121.000 năm Chỉ từ 242.000 năm Chỉ từ 363.000 năm

Lưu ý:

*Chi trả 1 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm. Tổng Quyền lợi bảo hiểm chi trả của tất cả hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life cho cùng 1 Người được bảo hiểm không vượt quá 500.000.000 đồng. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực khi Quyền lợi này được chấp thuận chi trả.

**Khi chi trả Quyền lợi Ung thư đe dọa tính mạng, Sun Life sẽ trừ Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ đã chi trả trước đó (nếu có). Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.

***Phí bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào Gói sản phẩm, giới tính và tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia và đảm bảo không thay đổi trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Thông tin cần biết

sun-song-vung-vang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *