Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi nằm viện và điều trị ung thư hoặc lọc thận
Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí giúp bạn có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện và các lần đều trị ung thư, lọc thận trong ngày.
Các đặc điểm nổi bật:
HI 7

Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHI TIẾT CHI TRẢ MỨC CHI TRẢ TỐI ĐA
Tổng các quyền lợi bảo hiểm được chi trả không vượt quá 1.000 lần Số tiền bảo hiểm 
Đơn vị Một Đợt nằm viện Một Năm hợp đồng Trong suốt thời gian sản phẩm
Hỗ trợ viện phí 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện Ngày nằm viện 20 100 1.000
Các quyền lợi được chi trả thêm trong thời gian nằm viện
  • Hỗ trợ điều trị tại khoa/phòng chăm sóc đặc biệt
100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày điều trị tại khoa/phòng chăm sóc đặc biệt Ngày nằm viện 10 50 500
  • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
500% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần nằm viện nếu có phẫu thuật Lần phẫu thuật 1 5 20
  • Điều trị tại khoa/phòng cấp cứu do tai nạn
100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày điều trị tại khoa/phòng cấp cứu do tai nạn Lần điều trị 1 5 20
Hỗ trợ điều trị ngoại trú đối với lọc thận hoặc hóa trị/xạ trị ung thư 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần lọc thận hoặc hóa trị/xạ trị ung thư Lần điều trị Không áp dụng 100 1.000


* Vui lòng tham khảo Quy tắc và điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết

Ví dụ minh hoạ

HI 5

Điều kiện tham gia

Sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ viện phí này của Dai-ichi Life dành cho Người được bảo hiểm của sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm.
*Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.

Trả lời