Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm còn lại phải đóng trong tương lai sẽ được miễn toàn bộ.

Điểm ưu việt của sản phẩm Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Nếu Người được bảo hiểm không may tử vong hoặc gặp thương tật toàn bộ vĩnh viễn khi sản phẩm bổ trợ đang có hiệu lực, MB Ageas Life sẽ miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn phải đóng của Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ trợ có liên quan.

bao-hiem-mien-thu-phi-bao-hiem

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 – 60 tuổi.

Tuổi tối đa khi đáo hạn: 80 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm: 5 năm – 25 năm.

Thời hạn đóng phí: 5 năm – Thời hạn bảo hiểm.

Định kì đóng phí: Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính

Lưu ý: Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *