Bảo Hiểm Tai Nạn

Bảo Hiểm Tai Nạn – Cung cấp quyền lợi bảo hiểm Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
Gấp đôi quyền lợi chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra ở nước ngoài hay trên một chuyến bay thương mại.

Điểm ưu việt của sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn

Bảo vệ tài chính trước mọi rủi ro do tai nạn

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm Tử vong do tai nạn; hoặc chi trả lên đến 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp bị Thương tật bộ phận vĩnh viễn / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm được nhân đôi nếu tai nạn xảy ra ở nước ngoài hoặc trên các chuyến bay thương mại.

bao-hiem-tai-nan

Hỗ trợ viện phí nội trú do tai nạn

Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm / ngày (không quá 2.000.000 VNĐ) nếu Người được bảo hiểm phải nhập viện nội trú do tai nạn từ 2 ngày trở lên.

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi.

Tuổi tối đa khi đáo hạn: 65 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm: 5 năm – 25 năm.

Thời hạn đóng phí: 5 năm – Thời hạn bảo hiểm.

Định kì đóng phí: Trùng với định kì của Hợp đồng chính.

Lưu ý: Bảo hiểm Tai Nạn là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính của Ageas Life.

Tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ tại đây.

Trả lời