Bảo hiểm Tử kỳ có hoàn phí – 2

Đặc điểm sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ có hoàn phí – 2

  • Tuổi tham gia: 18 – 65 tuổi.
  • Thời hạn hợp đồng: từ 1 đến 12 tháng, hoặc 2 đến 5 năm.
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng/ đóng phí ngắn hạn/ phí đơn kỳ.

Bảo hiểm Tử kỳ có hoàn phí - 2

Quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ có hoàn phí – 2

  • Quyền lợi bảo vệ

Khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, MAP Life sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này.

  • Quyền lợi hoàn phí

Quyền lợi hoàn phí một phần: Mirae Asset Prévoir sẽ hoàn lại một phần phí bảo hiểm, có thể lên đến 95% tổng phí đã đóng tại ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nếu không có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Quyền lợi kết thúc sớm hợp đồng: Sau 1 năm kể từ ngày có hiệu lực, khách hàng có thể nhận lại 70% phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và chỉ áp dụng trong trường hợp Bên mua Bảo hiểm đã lựa chọn phương thức đóng phí bảo hiểm một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *