Bảo hiểm Tử kỳ dài hạn

Đặc điểm sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ dài hạn

  • Độ tuổi tham gia bảo hiểm: 0 – 75 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: tối đa lên đến 10 năm.

Bảo hiểm Tử kỳ dài hạn

Quyền lợi bảo hiểm Bảo hiểm Tử kỳ dài hạn

  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Bảo hiểm Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
  • Không áp dụng thời gian chờ.
  • Thủ tục đơn giản, chỉ cần trả lời bảng câu hỏi sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *