Bảo hiểm Tử kỳ tiết kiệm tích lũy

Đặc điểm sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tiết kiệm tích lũy

  • Người được bảo hiểm: là chủ tài khoản tiết kiệm tích lũy.
  • Độ tuổi được bảo hiểm: từ 18 đến 60 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: do bên mua bảo hiểm lựa chọn, tối đa 20 năm.

bao-hiem-tu-ky-tiet-kiem-tich-luy

Quyền lợi bảo hiểm Bảo hiểm Tử kỳ tiết kiệm tích lũy

  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty bảo hiểm Mirae Asset Prévoir chi trả các Khoản tiền tiết kiệm tích lũy định kỳ còn phải đóng theo kế hoạch đã đăng ký với ngân hàng. Khách hàng yên tâm về những dự định tài chính chắc chắn sẽ được thực hiện trong tương lai.
  • Không áp dụng thời gian chờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *