Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y

Sự phát triển của y học hiện đại ngày nay đã góp phần chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y nếu phát hiện kịp thời và thực hiện đúng phác đồ điều trị. Với quỹ dự phòng về tài chính dành cho sức khỏe, nhiều bệnh nan y đã được phát hiện và chữa trị, mang lại niềm hy vọng hơn về tương lai cho người bệnh.

Tuy nhiên, quá trình điều trị cũng đòi hỏi nghị lực của người bệnh và sự kiên trì của gia đình, đặc biệt là vấn đề tài chính rất tốn kém. Nhiều gia đình đã phải xoay sở khắp nơi, thậm chí phải vay mượn ngân hàng hoặc bán tài sản để chữa trị bệnh.

Mong muốn chia sẻ những nỗi lo này cùng khách hàng, bảo hiểm Chubb Life đã phát triển sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y có thể bảo vệ bạn toàn diện trước các rủi ro về tai nạn và bệnh nan y. Đặc biệt, bạn sẽ yên tâm hơn với quỹ tài chính cá nhân vì cũng như dòng sản phẩm liên kết chung khác, sản phẩm này không chỉ bảo vệ bạn trước rủi ro về sức khỏe mà còn là một kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn cho bản thân và gia đình.

Điểm nổi bật

1

  • Bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn và 86 bệnh nan y
  • Quyền lợi Duy trì Hợp đồng với mức nhận thêm bằng 25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong mỗi 4 năm
  • Hoàn lại 100% chi phí bảo hiểm rủi ro vào năm Người được Bảo hiểm chính 75 tuổi
  • Không phát sinh chi phí trên tài khoản tích lũy mang đến hiệu quả đầu tư và sự linh hoạt cao nhất
  • Tận hưởng Dịch vụ Hỗ trợ y tế toàn cầu và Hỗ trợ Ý kiến y tế thứ hai

Thông tin chung

  • Bên mua Bảo hiểm: là tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
  • Người được Bảo hiểm: từ đủ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi
  • Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”): kể từ ngày HĐBH có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi NĐBH đạt 99 tuổi
  • Mệnh giá Sản phẩm tối thiểu: 150 triệu đồng
  • Thời hạn đóng Phí bảo hiểm: linh hoạt tùy theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng, ngoại trừ trong 3 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm nhân thọ cơ bản

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁ NHÂN VỚI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH NAN Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *