Món Quà Phú Quý

Với sản phẩm Liên kết chung trọn đời đóng phí một lần của bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Bạn có thể chủ động lên kế hoạch linh hoạt cho tương lai cho cả gia đình ngay từ hôm nay và đảm bảo sự thinh vượng mai sau, để tài sản của bạn được bào toàn và phát triển bển vững.

Điểm ưu việt của sản phẩm

Chi trả đặc biệt khi duy trì hợp đồng

Chi trả đặc biệt mỗi 05 Năm Hợp đồng, vào Ngày đáo hạn Hợp đồng hoặc khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm.

Chủ động hoạch định kế hoạch tài chính

Đóng phí 01 lần – bảo vệ trọn đời.

Linh hoạt lựa chọn Số tiền bảo hiểm, mức Quyền lợi bảo hiểm; phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

Phí ưu đãi dành riêng cho sản phẩm Món Quà Phú Quý

Miễn Phí quản lý Hợp đồng trong Năm Hợp đồng đầu tiên.

mon-qua-phu-quy

Ví dụ minh họa

mon-qua-phu-quy

Thông tin chung

Thịnh vượng bền vững

Tuổi tham gia bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên

Tuổi đáo hạn: 100 tuổi

Thời hạn Hợp đồng: Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi

Thời hạn đóng phí: Đóng phí một lần

Định kỳ đóng phí: Đóng phí một lần

Năm / Năm Hợp đồng: Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

Tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ khác tại website của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *