Vững Tương Lai

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Liên kết chung trọn đời, dễ dàng thiết kế linh hoạt theo nhu cầu của bạn, giúp Bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng tại mỗi giai đoạn trong cuộc sống.

Điểm ưu việt của sản phẩm Vững Tương Lai

Chi trả đặc biệt khi duy trì hợp đồng

Chi trả đặc biệt mỗi 05 Năm Hợp đồng, vào Ngày đáo hạn Hợp đồng hoặc khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm.

Lưu ý: Hợp đồng đang có hiệu lực và Phí bảo hiểm định kỳ cần được đóng đầy đủ đến thời điểm chi trả quyền lợi.

Miễn Phí quản lý Hợp đồng năm đầu

Trong Năm Hợp đồng đầu tiên, Phí quản lý Hợp đồng được miễn toàn bộ.

Linh hoạt hoạch định kế hoạch tài chính

Bạn có thể tùy chọn Thời hạn đóng phí dự kiến, Số tiền bảo hiểm, mức Quyền lợi bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí (theo quy định của MB Ageas Life) để phù hợp với khả năng và tình hình tài chính hiện tại.

Ví dụ minh họa

vung-tuong-lai

Thông tin chung Vững Tương Lai

Hãy cùng chuẩn bị cho ngày mai ngay từ hôm nay

Tuổi tham gia bảo hiểm:

  • Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên

Tuổi đáo hạn: 100 tuổi

Thời hạn Hợp đồng: Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi

Thời hạn đóng phí dự kiến: Từ 3 năm đến bằng Thời hạn Hợp đồng

Định kỳ đóng phí: Tuỳ chọn định kỳ Năm / Nửa năm / Quý

Năm / Năm Hợp đồng: Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

Bạn có thể tham khảo thêm các gói bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *