VITA – Đầu Tư Như Ý

VITA – Đầu Tư Như Ý – Bảo vệ tốt – Cơ hội chốt lời

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC SỐNG

 • Độc thân
 • Xây dựng gia đình
 • Hoạch định hưu trí
 • Bảo vệ kết hợp đầu tư

Đầu tư

 • 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam
 • Linh hoạt thay đổi tùy thuộc vào tình hình tài chính và nhu cầu cuộc sống
 • Quyền lợi thưởng hấp dẫn

Bảo vệ

4 mức bảo vệ khác nhau với cùng 1 mức phí
Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm< Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với các sản phẩm bổ trợ

Tóm tắt thông tin sản phẩm VITA – Đầu Tư Như Ý

Quyền lợi đầu tư

VITA - Đầu Tư Như Ý

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Món quà khởi đầu: Trong Năm hợp đồng đầu tiên, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Món quà khởi đầu như sau:

Phí bảo hiểm cơ bản quy năm
của Năm hợp đồng đầu tiên
Quyền lợi Món quà khởi đầu
(% Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ)
Từ 50 triệu đồng đến
dưới 100 triệu đồng
3%
Từ 100 triệu đồng trở lên 5%

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15 và 18, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng định kỳ bằng 4% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng của 36 Tháng hợp đồng liền kề trước đó.

Quyền lợi Thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:

Lựa chọn bảo vệ Cuối Năm hợp đồng thứ
10 15 20
Bảo vệ 50 25% 25% 50%
Bảo vệ 100 50% 50% 100%
Bảo vệ 150 75% 75% 150%
Bảo vệ 200 100% 100% 200%

Quyền lợi bảo vệ

Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản hợp đồng trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong.

Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình khi tham gia thêm các bảo hiểm bổ trợ.

Đối tượng áp dụng

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày Tuổi – 65 Tuổi
 • Tuổi bảo vệ tối đa cho Người được bảo hiểm: 99 Tuổi

Minh họa quyền lợi

vita-dau-tu-nhu-y

Phương thức đóng phí

 • 3 kế hoạch đóng phí
 • Đóng phí theo quý
 • Đóng phí theo nửa năm
 • Đóng phí theo năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *